SMeART

KNOWLEDGE ALLIANCE FOR UPSKILLING EUROPE'S SMES TO MEET THE CHALLENGES OF SMART ENGINEERING

WAAROM HET SMeART-PROJECT?

De grootste uitdaging voor de Europese maakindustrie is op dit moment het veelbesproken ‘Smart Industry’, waarbij intelligente IT-componenten en systemen worden geïntegreerd in alle belangrijke processen van toeleverings-, productie- en distributieketens.
Hoe ziet de nieuwe industriële realiteit eruit? Een aantal voorbeelden:

 • Onderling verbonden machines zorgen zelf voor aanvulling van de voorraad, zodra onderdelen opraken
 • Autonome voertuigen vervoeren vracht van het magazijn naar de expeditieafdeling
 • Intelligente RFID-tags maken een nauwkeurige en snelle goederenidentificatie mogelijk tijdens productie of verzending.

De overgang naar gedigitaliseerde productieprocessen en diensten is noodzakelijk om succesvol te kunnen opereren in de huidige markt. Veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn echter onvoldoende op de hoogte van de stand van zaken en mogelijkheden van Smart Industry en ondervinden moeilijkheden bij het professioneel omgaan met deze uitdagingen.

Wij geloven dat een nauwe samenwerking tussen technische MKB/KMO’s en onderzoeksinstellingen een belangrijke factor is voor bedrijven om 'smart' te worden!

SMeART-DOELSTELLING

Het SMeART-project is bedoeld om kleine en middelgrote Europese bedrijven te ondersteunen bij het 'smart(er)' worden:

We willen de recente onderzoeksresultaten op het gebied van Smart Engineering en de praktische kennis van kleine en middelgrote productiebedrijven samenbrengen, om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan.

WAT WILLEN WE DOEN?

 • Een overzicht krijgen van relevante Smart Industry-initiatieven in alle 28 EU-lidstaten
 • Vaststellen van behoeften en verwachtingen van technische midden- en kleinbedrijven, gerelateerd aan Smart Industry
 • Ontwerpen, testen en integreren van een samenwerkingsmodel tussen onderzoekers en de maakindustrie om midden- en kleinbedrijven bij te scholen.
 • Bevorderen van verdere samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven, hoger onderwijs en andere belangrijke actoren op het gebied van Smart Industry.

VOORDELEN SMEART VOOR EUROPESE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN:

 • Informatie over financieringsmogelijkheden voor slimme technologieën in uw land
 • Inzicht in de behoeften, eisen en wensen van midden- en kleinbedrijven op het gebied van Smart Industry
 • Toegang tot ondersteunende online-hulpmiddelen en praktische richtlijnen om een ​​'smart(er)’ bedrijf te worden
 • Uitwisseling en netwerken via het SMeART online-platform.
 
EU Flagge

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union