SMeART

Zavezništvo “Znanje za napredek evropskih MSP pri soočanju z izzivi pametne industrije”

ZAKAJ PROJEKT SMeART ?

Evropska proizvodna podjetja se trenutno soočajo z velikim izzivom. To je pametna industrija, ki je tudi sicer tema mnogih vročih razprav. V pametni industriji so inteligentne komponente in sistemi, temelječe na informacijski tehnologiji, vključene v vsa ključna področja dobave, proizvodnje in distribucijskih verig.

Tako izgleda nova industrijska resničnost:

 • Medsebojno povezani stroji avtonomno naročajo zalogo sestavnih delov, ko je raven le-teh nizka. 
 • Avtomatizirana vodena vozila prevažajo tovor iz skladišča v logistični oddelek.
 • Inteligentne RFID oznake omogočajo natančno in hitro identifikacijo blaga med proizvodnjo oz. dobavo.

Prehod na digitalizirane proizvodne procese in storitve je nujno potreben za uspešno delovanje na današnjem trgu. Vendar se veliko malih in srednje velikih podjetij (MSP) ne zaveda stanja tehnike pametne industrije in imajo težave pri profesionalnem reševanju tega vprašanja.

Verjamemo, da je tesno sodelovanje med proizvodnimi podjetji in povezanimi raziskovalnimi organizacijami ključni pogoj, da podjetja postanejo "pametna"!

CILJI PROJEKTA SMeART

Projekt SMeART želi podpreti evropska proizvodna podjetja pri njihovem prehodu v “pametno podjetje”:

Izzive, ki jih bomo pri tem identificirali, bomo reševali s povezovanjem aktualnih raziskav s področja pametnega inženiringa in praktičnega znanja malih in srednjih proizvodnih podjetij.

KAJ NAMERAVAMO NAREDITI?

 • Pripraviti pregled pobud, povezanih s pametno industrijo v vseh 28 državah članicah EU
 • Prepoznati potrebe in pričakovanja proizvodnih podjetij glede pametne industrije
 • Oblikovati, preizkusiti in integrirati model sodelovanja med raziskovalci in podjetji za izboljšanje proizvodnih zmogljivosti podjetij
 • Spodbujati nadaljnje sodelovanje med MSP, raziskovalnimi organizacijami in drugimi ključnimi akterji s področja pametne industrije

DOBROBIT PROJEKTA SMeART ZA EVROPSKA PODJETJA

 • Dostop do informacij o možnostih financiranja pametnih tehnologij za MSP v posamezni državi
 • Vpogled v potrebe in zahteve proizvodnih podjetij s področja pametne industrije
 • Dostop do spletnih orodij in praktičnih smernic o tem, kako postati "pametno podjetje"
 • Izmenjava informacij in poslovno povezovanje z drugimi akterji prek spletne platforme SMeART
 
EU Flagge

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union